שמעונה נווה

שמעונה נווה

מנמ"רית, לובינסקי

הרצאות מפי שמעונה נווה:

  • אירוע Open Source World, שני, 30 באפריל 2018, 13:00

    בהשתתפות: דוד פינקל, CTO, הפניקס, שמעונה נווה, מנמ"רית לובינסקי, אבישי כהן, Amadeus, טל נתונוביץ, סמנכ"ל בקרה תפעול ומערכות מידע, שיכון ובינוי - סולל בונה, שרון בולר, מנהלת מחלקת תפעול ותשתיות באגף המחשוב בנק ירושלים, דני שקד, מנהל מדור מחשוב מדעי, אוניברסיטת ת"א, רונן נדלר, מנמ"ר פלאפון 

דוברים נוספים באירוע האם באמת הוא גדול או קטן

Open Accessibilty Menu