הרצאות מפי מוטי סדובסקי:

דוברים נוספים באירוע האם באמת הוא גדול או קטן

Open Accessibilty Menu